ارتباط با ما

آدرس مرکزی : مشهد - میدان آزادی - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی - مرکز فناوری های پیشرفته شماره 3 - اتاق D118
تلفن : 05138117
همراه : 09038747755
ایمیل : info@Carbonxplorer.com

    EnglishIran